herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr VII/66/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Karnice do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. 2015-05-19 10:01
Uchwała Nr VII/65/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Karnice na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021? 2015-05-19 10:01
Uchwała Nr VII/64/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Paprotnie. 2015-05-19 10:00
Uchwała Nr VII/63/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 2015-05-19 10:00
Uchwała Nr VII/62/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-05-19 09:59
Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie zmian w uchwale Nr VI/52/2015. 2015-05-19 09:57
Uchwała Nr VII/60/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice o nazwie ?Kusin?. 2015-05-19 09:57
Uchwała Nr VII/59/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice p.n. ?Niedysz?. 2015-05-19 09:55
Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice. 2015-05-19 09:48