herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie zmian w uchwale Nr VI/52/2015.


Uchwała Nr VII/61/2015

Rady Gminy Karnice

z dnia 13 maja 2015 roku

w sprawie zmian w uchwale Nr VI/52/2015

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 5a ust. 1 i ust 4 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/52/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie zmian w Programie współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany:

1) Dotychczasowy § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

0x08 graphic

Przewodniczący Rady Gminy Karnice

Andrzej Przeździęk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 19-05-2015 09:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2015
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2015 09:57