herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr VIII/67/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Karnice wraz z innymi gminami ościennymi Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej


Uchwała Nr VIII/67/2015

Rady Gminy Karnice

z dnia 9 czerwca 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Karnice wraz z innymi gminami ościennymi Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tj. (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 16 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2009 r., Nr 72, poz. 619 ze zm.)

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie przez Gminę Karnice wraz z innymi gminami ościennymi Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej w charakterze jego założyciela.

§ 2. Udziela się Wójtowi Gminy Karnice pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Karnice w podejmowaniu czynności faktycznych i prawnych związanych z utworzeniem i uczestnictwem w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 15-06-2015 07:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-06-2015
Ostatnia aktualizacja: - 15-06-2015 07:39