herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr X/83/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie powołania zespołu dla opracowania i przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników. 2015-07-22 14:51
Uchwała Nr X/82/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie przyjęcia ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Karnice na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021?. 2015-07-22 14:50
Uchwała Nr X/81/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2015-07-22 14:50
Uchwała Nr X/80/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice. 2015-07-22 14:49
Uchwała Nr X/79/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pogorzelica, obręb Konarzewo, gmina Karnice. 2015-07-22 14:49
Uchwała Nr X/78/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 9/42 położonej w m. Skrobotowo, w obrębie ewidencyjnym Lędzin. 2015-07-22 14:48
Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej. 2015-07-22 14:48
Uchwała Nr X/76/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mające charakter cywilnoprawny przypadające Gminie Karnice lub jej jednostkom organizacyjnym. 2015-07-22 14:47
Uchwała Nr X/75/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2015- 2027. 2015-07-22 14:47
Uchwała Nr X/74/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-07-22 14:46