Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015 rok.


Uchwała Nr XI/84/2015
Rady Gminy Karnice

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 639 735,70 zł, w tym:

DZ. 010 rozdz. 01095 § 0960 14 850,00

DZ. 700 rozdz. 70005 § 0770 79 000,00

DZ. 700 rozdz. 70005 § 0870 295,00

DZ. 756 rozdz. 75615 § 0310 336 271,00

DZ. 756 rozdz. 75618 § 0490 52 398,00

DZ. 756 rozdz. 75618 § 0590 12 531,00

DZ. 758 rozdz. 75801 § 2920 22 000,00

DZ. 852 rozdz. 85202 § 0830 5 000,00

DZ. 852 rozdz. 85202 § 0920 2 000,00

DZ. 853 rozdz. 85395 § 2007 4 413,10

DZ. 900 rozdz. 90002 § 0690 1 500,00

DZ. 900 rozdz. 90002 § 0920 2 883,00

DZ. 900 rozdz. 90002 § 2440 35 594,60

DZ. 900 rozdz. 90019 § 0690 71 000,00

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów gminy o kwotę 564,00 zł, w tym:

DZ. 758 rozdz. 75801 § 2920 564,00

§ 3. Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę 639 171,70 zł, w tym:

DZ. 010 rozdz. 01095 § 4300 14 850,00

DZ. 600 rozdz. 60016 § 4300 12 000,00

DZ. 600 rozdz. 60016 § 4480 336 271,00

DZ. 750 rozdz. 75023 § 4300 40 000,00

DZ. 750 rozdz. 75075 § 4300 12 053,10

DZ. 900 rozdz. 90002 § 4300 35 594,60

DZ. 900 rozdz. 90095 § 4010 39 360,00

DZ. 900 rozdz. 90095 § 6060 55 043,00

DZ. 921 rozdz. 92109 § 2480 52 000,00

DZ. 921 rozdz. 92116 § 2480 5 000,00

DZ. 926 rozdz. 92601 § 4210 5 000,00

DZ. 926 rozdz. 92601 § 4260 10 000,00 ZSP w Karnicach

DZ. 801 rozdz. 80101 § 4210 8 000,00

DZ. 801 rozdz. 80101 § 4240 3 000,00 PSP w Cerkwicy

DZ. 801 rozdz. 80101 § 4210 8 000,00

DZ. 801 rozdz. 80101 § 4240 3 000,00

§ 4. Po dokonanych zmianach w § 1- 3 plan budżetu zamyka się : dochodami 16 285 590,82 wydatkami 17 442 814,82 deficytem 1 157 224,00

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie BIP.

 

Przewodniczący Rady Gminy Karnice


Andrzej Przeździęk


Uzasadnienie

I. Zmiany budżetu Gminy na rok 2015 po stronie dochodów ( zwiększenia):

Dz. 010 rozdz. 01095 § 0960 14 850,00

( darowizny na dożynki)

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 79 000,00

( sprzedaż nieruchomości)

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0870 295,00

( sprzedaż majątku)

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310 336 271,00

( podatek od nieruchomości)

Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 52 398,00

( opłata za usługi reklamowe)

Dz. 756 rozdz. 75618 § 0590 12 531,00

( wpływy z opłat za koncesje)

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 22 000,00

( subwencja oświatowa na dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych

szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą 12 000,00 zł,

subwencja na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy

przedlekarskiej w szkołach 10 000,00 zł)

Dz. 852 rozdz. 85202 § 0830 5 000,00

( wpłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej)

Dz. 852 rozdz. 85202 § 0920 2 000,00

( odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt w DPS)

Dz. 853 rozdz. 85395 § 2007 4 413,10

( środki na realizację projektu Paszport do eIntegracji”

Dz. 900 rozdz. 90002 § 0690 1 500,00

( opłaty za czynności egzekucyjne od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Dz. 900 rozdz. 90002 § 0920 2 833,00

( odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Dz. 900 rozdz. 90002 § 2440 35 594,60

( dotacja z WFOŚ i GW w Szczecinie na zadanie pn. „ Demontaż, transport i utylizacja azbestu na

terenie Gminy Karnice”)

Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 71 000,00

( opłata za usunięcie drzew)

I I. Zmiany budżetu Gminy na rok 2015 po stronie dochodów ( zmniejszenia):

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 564,00

( zmniejszenie części subwencji oświatowej)

III. Zmiany budżetu Gminy na rok 2015 po stronie wydatków ( zwiększenia):

Dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 14 850,00

( środki na dofinansowanie dożynek )

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 12 000,00

( projekt przepustu drogowego nad rzeką Liwką w Karnicach)

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4480 336 271,00

( podatek od nieruchomości)

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 40 000,00

( urząd gminy- opłaty pocztowe, usługi prawne)

Dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 12 053,10

( wymiana młodzieży polsko-niemieckiej)

Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 35 594,60

( demontaż, transport i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karnice)

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4010 39 360,00

( wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych)

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 55 043,00

( zakup i montaż placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Karnicach)

Dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 52 000,00

( dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury- Gminnego Klubu Kultury w

Karnicach)

Dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 5 000,00

( dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna w

Karnicach)

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4210 5 000,00

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4260 10 000,00

( utrzymanie obiektów sportowych)

ZSP w Karnicach

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 8 000,00

( zakup wyposażenia z zakresie prowadzenia edukacji włączającej i gabinetów profilaktyki

zdrowotnej)

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 3 000,00

( zakup pomocy dydaktycznych z zakresie prowadzenia edukacji włączającej)

PSP w Cerkwicy

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 8 000,00

( zakup wyposażenia z zakresie prowadzenia edukacji włączającej i gabinetów profilaktyki

zdrowotnej)

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 3 000,00

( zakup pomocy dydaktycznych z zakresie prowadzenia edukacji włączającej)

Id: 3385F0A1-281E-4A45-BF65-8DE9AC694EDC. Podpisany

Strona

Id: 3385F0A1-281E-4A45-BF65-8DE9AC694EDC. Podpisany

Strona

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 08-10-2015 07:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-10-2015
Ostatnia aktualizacja: - 08-10-2015 07:17