herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Sprawozdanie z przeprowadzenia i wyników konsultacji


Karnice, 10 listopada 2015 r.

SPRAWOZDANIE

z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu „Programu Współpracy Gminy Karnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2016

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , celem konsultacji było przedstawienie przygotowanego projektu Programu Współpracy na rok 2016.

Konsultacje przeprowadzane były od 29 września do 14 października 2015 r. Projekt „Programu Współpracy Gminy Karnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2016” został zamieszczony na stronie internetowej Gminy Karnice oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Opinie i uwagi należało przesyłać elektronicznie, osobiście, lub za pośrednictwem poczty na określonym formularzu uwag.

W wyniku przebiegu konsultacji do urzędu nie wpłynęły żadne uwagi do w/w programu.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez 
ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Karnice .

z up. Wójta

Sekretarz Gminy

(-) Sylwia Jankowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 02-12-2015 08:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-12-2015
Ostatnia aktualizacja: - 02-12-2015 08:56