Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o nałożeniu na inwestora obowiązku przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie dokumentów celem przeprowadzenia postępowania odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 dla inwestycji pn. ?Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 w km 55+140 w m. Konarzewo, gmina Karnice, powiat Gryfice?.

 

Karnice, dnia 18.02.2016 r.

 

DŚ.6733.2.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2016 r., poz. 23) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z pózn. zm.)

zawiadamiam

że Wójt Gminy Karnice wydał postanowienie znak: DŚ.6733.2.2016 z dnia 18.02.2016 r. o nałożeniu na inwestora tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, w imieniu którego działa Pan Zbigniew Bartnikowski, TRAB MOSTY, Projektowanie, Nadzory ul. Makuszyńskiego 34, 81-595 Gdynia obowiązku przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie dokumentów, o których mowa w art. 96 ust. 3 pkt 1-3 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 r. poz.1235 ze zm.), celem przeprowadzenia postępowania odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 dla inwestycji pn. „Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 w km 55+140 w m. Konarzewo, gmina Karnice, powiat Gryfice”.

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Z aktami sprawy oraz ww. postanowieniem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Karnice ul. 11 Marca 7 pokój nr 8 w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

 

Wójt Gminy Karnice

Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Borowy 18-02-2016 11:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Borowy 18-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Radosław Borowy 18-02-2016 11:21