herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XV/118/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-05-05 09:50
Uchwała Nr XV/119/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2016- 2027 2016-05-05 09:50
Uchwała Nr XV/120/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmian w uchwale w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Cerkwicy 2016-05-05 09:49
Uchwała Nr XV/121/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli na 2016 rok 2016-05-05 09:48
Uchwała Nr XV/122/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok 2016-05-05 09:47
Uchwała Nr XV/123/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Karnice w 2016 roku. 2016-05-05 09:45
Uchwała Nr XV/124/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Konarzewo, obręb Konarzewo, gmina Karnice. 2016-05-05 09:41
Uchwała Nr XV/125/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Karnice na rok 2016. 2016-05-05 09:39
Uchwała Nr XV/128/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016.. 2016-05-05 09:38
Uchwała Nr XV/126/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na rok 2016. 2016-05-05 09:36
Uchwała Nr XV/127/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na rok 2016 2016-05-05 09:35