herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 października 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Ninikowo


Zarządzenie Nr 31/2016

Wójta Gminy Karnice

z dnia 3 października 2016 roku

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Ninikowo

Na podstawie § 8.1  Statutu Sołectwa Ninikowo stanowiącego załącznik Uchwały

Nr X/118/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 21 listopada 2011 roku

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwołuję na dzień 18 października 2016 r. na godz. 17.00 zebranie wiejskie, na którym przeprowadzone będą wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz wyznaczam przewodniczącego zebrania - Pana Dariusza Mikulskiego.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Karnice

/-/ Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 04-10-2016 12:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-10-2016
Ostatnia aktualizacja: - 04-10-2016 12:28