herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XIX/152/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Gryfickim a Gminą Gryfice, Gminą Trzebiatów, Gminą Płoty, Gminą Brojce, Gminą Karnice oraz Gminą Rewal ? dotyczącej opracowania ?Planu zrównoważonego rozwoju publicznego Transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfickiego? zwanego w dalszej części ?planem transportowym? wraz z koncepcją organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w powiecie gryfickim 2016-10-21 09:11
Uchwała Nr XIX/151/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 września 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ?Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla terenu Gminy Karnice w latach 2013-2032? 2016-10-21 09:10
Uchwała Nr XIX/150/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sąsiedztwie miejscowości Skrobotowo, Karnice, Gocławice, Kusin, Czaplice, Czaplin Mały, Cerkwica, Czaplin Wielki w gminie Karnice 2016-10-21 09:09
Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony albo, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, zawierane są kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2016-10-21 09:07
Uchwała Nr XIX/148/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Skrobotowie 2016-10-21 09:06
Uchwała Nr XIX/147/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2016-10-21 09:05
Uchwała Nr XIX/146/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2016 rok 2016-10-21 09:05
Uchwała Nr XIX/145/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2016- 2027 2016-10-21 09:06
Uchwała Nr XIX/144/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-10-21 09:06
Uchwała Nr XIX/143/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-10-21 09:06