herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XX/156/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 27 października 2016 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 2016-11-03 13:17
Uchwała Nr XX/160/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 27 października 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. 2016-11-03 13:17
Uchwała Nr XX/159/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 27 października 2016 roku w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Modlimowo dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2017 roku 2016-11-03 13:15
Uchwała Nr XX/158/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2016 rok 2016-11-03 13:14
Uchwała Nr XX/157/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 27 października 2016 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pogorzelica, obręb Konarzewo, gmina Karnice 2016-11-03 13:13
Uchwała Nr XX/155/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 27 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Karnice na lata 2016 ? 2025 2016-11-03 13:09
Uchwała Nr XX/154/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 27 października 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice o nazwie ?Czaplice? 2016-11-03 13:08
Uchwała Nr XX/153/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 27 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 2016-11-03 13:05