herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXIII/187/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących likwidacji sołectwa Modlimowo i przyłączenia miejscowości Modlimowo do Sołectwa Cerkwica i nadania Statutu Sołectwa Cerkwica. 2017-02-28 08:19
Uchwała Nr XXIII/186/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących likwidacji sołectwa Skalno-Pogorzelica, przyłączenia miejscowości Skalno i Pogorzelica do Sołectwa Konarzewo i nadania Statutu Sołectwa Konarzewo. 2017-02-28 08:18
Uchwała Nr XXIII/185/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie przejęcia na mienie gminy nieruchomości gruntowych w zamian za wygaśnięcie zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej. 2017-02-28 08:18
Uchwała Nr XXIII/184/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości. 2017-02-28 08:16
Uchwała Nr XXIII/183/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Cerkwicy. 2017-02-28 08:16
Uchwała Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Karnicach. 2017-02-28 08:15
Uchwała Nr XXIII/181/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości. 2017-02-28 08:14
Uchwała Nr XXIII/180/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości. 2017-02-28 08:14
Uchwała Nr XXIII/179/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 2017-02-28 08:13
Uchwała Nr XXIII/178/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2017 rok 2017-02-28 08:13
Uchwała Nr XXIII/177/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2017- 2027. 2017-02-28 08:12
Uchwała Nr XXIII/176/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 2017-02-28 08:12