herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Obwieszczenie dla zainteresowanych o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia uwag i wniosków, a także wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji fermy bydła mlecznego o obsadzie 600 DJP w celu przystosowania do chowu drobiu o obsadzie 460 DJP, zlokalizowanej na dz. nr 7/18 w miejscowości Mojszewo, gmina Karnice


Karnice, dnia 07.03.2017 r.

DŚ.6220.5.2015.2017.RB

      • OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 79 ust. 1 oraz stosownie do art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), w ramach zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniu, w którym przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

  • zawiadamia się zainteresowanych

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia uwag i wniosków, a także wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji fermy bydła mlecznego o obsadzie 600 DJP w celu przystosowania do chowu drobiu o obsadzie 460 DJP, zlokalizowanej na dz. nr 7/18 w miejscowości Mojszewo, gmina Karnice z wniosku Pani Lilli Łagodzińskiej, Usługi Projektowe w zakresie Ochrony Środowiska Eko-El, ul. Naruszewicza 1/10, 71-556 Szczecin działającej z pełnomocnictwa Pana Adama Musiał, Motaniec 2F, 73-108 Kobylanka.

  • W ramach postępowania administracyjnego w sprawie jak wyżej przeprowadzono ocenę oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko, w związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z całą dokumentacją sprawy, w tym w szczególności z raportem o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniami organu właściwego do wydania decyzji, stanowiskami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach.

W związku z tym informuje się, że:

  • dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Karnicach (pok. 8 w godzinach 8.00-14.00),

  • w terminie 14 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z zebranymi dowodami i materiałami oraz wnieść uwagi i wnioski dot. stanowiska w sprawie jak wyżej, do Urzędu Gminy w Karnicach, ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice.

Dzień podania do publicznej wiadomości: 07.03.2017 r.

Wójt Gminy Karnice

Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Borowy 07-03-2017 08:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Borowy 07-03-2017
Ostatnia aktualizacja: - 07-03-2017 08:59