herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXIV/208/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017 2017-04-07 10:34
Uchwała Nr XXIV/207/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na rok 2017 2017-04-07 10:34
Uchwała Nr XXIV/206/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na rok 2017 2017-04-07 10:33
Uchwała Nr XXIV/205/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Karnice na rok 2017. 2017-04-07 10:32
Uchwała Nr XXIV/204/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. 2017-04-07 10:31
Uchwała Nr XXIV/203/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice p.n. ?Konarzewo? przyjętego uchwałą nr XXVI/215/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października 2008 r. 2017-04-07 10:31
Uchwała Nr XXIV/202/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice p.n. ?Konarzewo? przyjętego uchwałą nr XXVI/180/2005 Rady Gminy Karnice z dnia 29 czerwca 2005 r 2017-04-07 10:29
Uchwała Nr XXIV/201/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach 2017-04-07 10:27
Uchwała Nr XXIV/200/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie 2017-04-07 10:27
Uchwała Nr XXIV/199/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Karnice w 2017 roku? 2017-04-07 10:26
Uchwała Nr XXIV/198/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok 2017-04-07 10:25
Uchwała Nr XXIV/197/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie likwidacji sołectwa Skalno-Pogorzelica, przyłączenia miejscowości Skalno i Pogorzelica do Sołectwa Konarzewo i nadania Statutu Sołectwa Konarzewo 2017-04-11 12:34
Uchwała Nr XXIV/196/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie likwidacji sołectwa Modlimowo, przyłączenia miejscowości Modlimowo do Sołectwa Cerkwica i nadania Statutu Sołectwa Cerkwica 2017-04-11 12:35
Uchwała Nr XXIV/195/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2017-04-07 10:19
Uchwała Nr XXIV/194/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Karnice do projektu pn.: ?Przebudowa drogi gminnej Niczonów ? Trzebieradz na działkach ewidencyjnych nr 79, 569/1, 559/3, 374, 373 i 546/3 w obrębie Niczonów? 2017-04-07 10:19
Uchwała Nr XXIV/193/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2017 2017-04-07 10:11
Uchwała Nr XXIV/192/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2017- 2027. 2017-04-07 10:10
Uchwała Nr XXIV/191/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 2017-04-07 10:09
Uchwała Nr XXIV/190/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2017 rok. 2017-04-07 10:09
Uchwała Nr XXIV/189/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karnice 2017-04-07 10:08
Uchwała Nr XXIV/188/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-04-07 10:07