herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice p.n. ?Konarzewo? przyjętego uchwałą nr XXVI/215/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października 2008 r.

Karnice, dnia 30 sierpnia 2017 r.

 

GP.6721.3.2017.GS

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice p.n. „Konarzewo” przyjętego uchwałą nr XXVI/215/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października 2008 r.

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz w związku z art. 39 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) Wójt Gminy Karnice zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Karnice uchwały Nr XXV/221/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice p.n. „Konarzewo” przyjętego uchwałą nr XXVI/215/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października 2008 r.

 

Przedmiotem zmiany planu miejscowego jest umożliwienie polepszenia możliwości zagospodarowania terenu przy uwzględnieniu uwarunkowań środowiska w tym m.in. podziału terenu i dopuszczenie zabudowy rekreacji indywidualnej dla obszaru wskazanego na załączniku graficznym do uchwały Nr XXV/221/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku.

 

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, każdy ma prawo zapoznać się z niezbędną dokumentacją w ww. sprawie w Urzędzie Gminy w Karnicach oraz zgodnie z art. 17 pkt 1, każdy może składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

 

Wnioski należy składać na piśmie w terminie do 21 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Będą one rozpatrywane przez Wójta Gminy Karnice w trakcie sporządzenia projektu planu miejscowego.

Wnioski powinny zawierać: nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Należy je składać na piśmie do Urzędu Gminy w Karnicach, pod adresem: ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice.

 

Wójt Gminy Karnice

Lech Puzdrowski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Smal 30-08-2017 09:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Smal 30-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Smal 30-08-2017 09:48