herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr XXVIII/248/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2017- 2027


    • Uchwała Nr XXVIII/248/2017

    • Rady Gminy Karnice

    • z dnia 29 listopada 2017 roku

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata

2017- 2027

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy Karnice na lata 2017- 2027 przyjętej Uchwałą Nr XXII/175/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karnice na lata 2017- 2027 wprowadza się następujące zmiany:

  1. wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do prognozy finansowej gminy Karnice (zał. Nr 1 do uchwały),

  2. wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do prognozy finansowej gminy Karnice (zał. Nr 2 do uchwały).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Przeździęk

Uzasadnienie

Do wieloletniej prognozy finansowej gminy Karnice na lata 2017- 2027 przyjętej Uchwałą Nr XXII/175/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karnice na lata 2017- 2027 wprowadza się następujące zmiany:

w załączniku Nr 1 do uchwały

- wprowadza się zmianę w planie dochodów i wydatków w 2017 roku

w załączniku Nr 2 do uchwały

- zmniejsza się wartość przedsięwzięcia:

  • siłownia zewnętrzna- RS Karnice 12 000,00 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 07-12-2017 09:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-12-2017
Ostatnia aktualizacja: - 07-12-2017 09:34