herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr XXVIII/254/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w Statucie Gminy Karnice


Uchwała Nr XXVIII/254/2017
Rady Gminy Karnice

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany w Statucie Gminy Karnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zmianami) Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Karnice stanowiącym załącznik do uchwały nr VIII/47/2003 Rady Gminy w Karnicach z 27 września 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Karnice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 57, poz 1017) wprowadza się następującą zmianę: załącznik nr 1 do Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Załącznik nr 1

WYKAZ SOŁECTW W GMINIE KARNICE I MIEJSCOWOŚCI LEŻĄCYCH W ICH GRANICACH

1. Sołectwo Cerkwica: Cerkwica, Mojszewo, Gościmierz, Witomierz, Modlimowo

2. Sołectwo Czaplin Wielki: Czaplin Wielki

3. Sołectwo Czaplin Mały: Czaplin Mały, Czaplice

4. Sołectwo Ciećmierz: Ciećmierz

5. Sołectwo Drozdowo: Drozdowo, Drozdówko

6. Sołectwo Dreżewo: Janowo, Dreżewo, Niwy

7. Sołectwo Karnice: Karnice, Gocławice, Niedysz

8. Sołectwo Paprotno: Paprotno, Zapole

9. Sołectwo Trzeszyn: Trzeszyn

10. Sołectwo Konarzewo: Konarzewo, Skalno, Pogorzelica

11. Sołectwo Kusin: Kusin

12. Sołectwo Lędzin: Lędzin

13. Sołectwo Niczonów: Niczonów

14. Sołectwo Ninikowo: Ninikowo

15. Sołectwo Węgorzyn: Węgorzyn

16. Sołectwo Skrobotowo: Skrobotowo.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Przeździęk


Uzasadnienie

W związku z uchwałami Rady Gminy Karnice:

- nr XXIV/196/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie w sprawie likwidacji sołectwa Modlimowo, przyłączenia miejscowości Modlimowo do Sołectwa Cerkwica i nadania Statutu Sołectwa Cerkwica,

- nr XXIV/197/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie likwidacji sołectwa Skalno-Pogorzelica, przyłączenia miejscowości Skalno i Pogorzelica do Sołectwa Konarzewo i nadania Statutu Sołectwa Konarzewo,

zachodzi potrzeba dostosowania Statutu do stanu faktycznego.

Id: 673390E1-9EE3-4B12-87A2-702D791914F9. Podpisany

Strona

Id: 673390E1-9EE3-4B12-87A2-702D791914F9. Podpisany

Strona

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 07-12-2017 09:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-12-2017
Ostatnia aktualizacja: - 07-12-2017 09:38