herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr XXIX/258/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 

Uchwała Nr XXIX/258/2017
Rady Gminy Karnice

 

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1.  Zmniejsza się plan wydatków gminy o kwotę 39 314,48 zł, w tym:

Urząd Gminy

Dz. 400 rozdz. 40002 § 6050 39 314,48

§ 2.  Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę 39 314,48 zł, w tym:

Urząd Gminy

Dz. 400 rozdz. 40002 § 6050 39 314,48

§ 3. Po dokonanych zmianach w § 1- 2 plan budżetu zamyka się :

dochodami 19 466 526,48

wydatkami 19 321 995,48

nadwyżką 144 531,00

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie BIP.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Przeździęk

 

 

 

 

Uzasadnienie

I. Zmiany budżetu Gminy na rok 2017 po stronie wydatków ( zmniejszenia):

Urząd Gminy

Dz. 400 rozdz. 40002 § 6050  39 314,48

(wykonanie rezerwowego odwiertu studni w Karnicach)

II. Zmiany budżetu Gminy na rok 2017 po stronie wydatków ( zwiększenia):

Urząd Gminy

Dz. 400 rozdz. 40002 § 6050  39 314,48

(wykonanie rezerwowego odwiertu studni w Węgorzynie)

Id: AAB11B72-6B34-4E5E-AE23-D81261A5BBE6. Podpisany

Strona

 

 

Id: AAB11B72-6B34-4E5E-AE23-D81261A5BBE6. Podpisany

Strona

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 08-01-2018 09:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Mirosława Stankiewicz 01-08-2018 11:10