herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr XXIX/259/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2017- 2027

 

    • Uchwała Nr XXIX/259/2017

    • Rady Gminy Karnice

    • z dnia 19 grudnia 2017 roku

 

 

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata

2017- 2027

 

 

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

 

§ 1. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy Karnice na lata 2017- 2027 przyjętej Uchwałą Nr XXII/175/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karnice na lata 2017- 2027 wprowadza się następujące zmiany:

  1. wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do prognozy finansowej gminy Karnice (zał. Nr 1 do uchwały).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Do wieloletniej prognozy finansowej gminy Karnice na lata 2017- 2027 przyjętej Uchwałą Nr XXII/175/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karnice na lata 2017- 2027 wprowadza się następujące zmiany:

w załączniku Nr 1 do uchwały

- zmniejsza się wartość przedsięwzięcia:

  • wykonanie rezerwowego odwiertu studni w Karnicach 39 314,48

- zwiększa się wartość przedsięwzięcia:

  • wykonanie rezerwowego odwiertu studni w Węgorzynie 39 314,48

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 08-01-2018 09:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Mirosława Stankiewicz 01-08-2018 11:10