herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr XXX/262/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2017 rok


Uchwała Nr XXX/262/2017
Rady Gminy Karnice

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211 ust.1,2; art.212 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.)

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 do Uchwały Nr XXII/174/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie BIP.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Przeździęk


Załącznik do Uchwały Nr XXX/262/2017
Rady Gminy Karnice
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Karnice
w 2017 r.

Dział

Rozdział

Jednostka pomocnicza

Plan wydatków
ogółem
na 2017 r.

z tego:

Fundusz sołecki

Pozostałe wydatki

1

2

4

5

6

7

Sołectwo Skrobotowo

600

60016

12 345,26

12 345,26

750

75095

1 000,00

1 000,00

926

92601

2 000,00

2 000,00

15 345,26

15 345,26

Sołectwo Ninikowo

750

75095

846,00

846,00

750

75095

154,00

154,00

900

90004

4 000,00

4 000,00

900

90095

4 660,54

4 660,54

9 660,54

9 660,54

Sołectwo Niczonów

600

60016

9 441,29

9 441,29

9 441,29

9 441,29

Sołectwo Lędzin

750

75095

1 000,00

1 000,00

900

90004

1 000,00

1 000,00

900

90095

2 332,08

2 332,08

900

90095

5 200,00

5 200,00

926

92601

2 500,00

2 500,00

12 032,08

12 032,08

Sołectwo Kusin

750

75095

126,91

126,91

900

90095

8 650,00

8 650,00

900

90095

500,00

500,00

9 276,91

9 276,91

Sołectwo Karnice

600

60016

19 875,59

19 875,59

750

75095

240,00

240,00

750

75095

4 910,00

4 910,00

921

92109

9 850,00

9 850,00

34 875,59

34 875,59

Sołectwo Drozdowo

600

60016

4 500,00

4 500,00

600

60016

4 500,00

4 500,00

750

75095

800,04

800,04

9 800,04

9 800,04

Sołectwo   Dreżewo

600

60016

2 500,00

2 500,00

750

75095

2 500,00

2 500,00

900

90004

1 000,00

1 000,00

900

90015

5 000,00

5 000,00

11 000,00

11 000,00

Sołectwo Konarzewo

750

75095

657,70

657,70

921

92109

8 700,00

8 700,00

921

92109

2 500,00

2 500,00

11 857,70

11 857,70

Sołectwo Cerkwica

750

75095

3 000,00

3 000,00

921

92109

26 000,00

26 000,00

926

92695

5 875,60

5 875,60

34 875,60

34 875,60

Sołectwo Czaplin Wielki

750

75095

1 500,00

1 500,00

900

90095

2 000,00

2 000,00

921

92109

500,00

500,00

921

92109

6 392,93

6 392,93

10 392,93

10 392,93

Sołectwo Czaplin Mały

600

60016

9 741,68

9 741,68

750

75095

200,00

200,00

900

90095

800,00

800,00

10 741,68

10 741,68

Sołectwo Ciećmierz

600

60016

10 671,93

10 671,93

10 671,93

10 671,93

Sołectwo Paprotno

600

60016

6 000,00

6 000,00

600

60016

7 700,00

7 700,00

750

75095

1 642,78

1 642,78

921

92105

700,00

700,00

16 042,78

16 042,78

Sołectwo Skalno- Pogorzelica

600

60016

9 500,00

9 500,00

750

75095

648,80

648,80

10 148,80

10 148,80

Sołectwo Trzeszyn

750

75095

995,95

995,95

921

92109

8 815,13

8 815,13

926

92695

2 500,00

2 500,00

12 311,08

12 311,08

Sołectwo Modlimowo

900

90095

3 209,00

3 209,00

900

90095

5 998,16

5 998,16

9 207,16

9 207,16

Sołectwo Węgorzyn

600

60016

5 991,00

5 991,00

750

75095

300,00

300,00

750

75095

1 400,00

1 400,00

900

90095

450,00

450,00

921

92109

1 800,68

1 800,68

926

92695

800,00

800,00

10 741,68

10 741,68

Ogółem:

248 423,05

248 423,05

Id: 9389687B-5AE4-44A5-9AA9-850937A6759D. Podpisany

Strona

Id: 9389687B-5AE4-44A5-9AA9-850937A6759D. Podpisany

Strona

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 08-01-2018 09:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2018 09:58