herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Budowa odcinka sieci wodociągowej ? 110 na działce nr 198 obręb Ciećmierz, w celu wykonania przyłącza wodociągowego do działki nr 132/7 obręb Ciećmierz.

 

Karnice, dnia 14.03.2018 r.

 

DŚ.6733.2.2018.RB

 

OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.),

 

z a w i a d a m i a m

 

o wszczęciu postępowania w dniu 9 marca 2018 roku na wniosek Pana Tomasza Mulawa, ul. Bartnicza 50/4, 71-487 Szczecin działającego z pełnomocnictwa Pana Mariusza Kępa, Auf der Flöte 6A, 51596 Morsbach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Budowa odcinka sieci wodociągowej ? 110 na działce nr 198 obręb Ciećmierz, w celu wykonania przyłącza wodociągowego do działki nr 132/7 obręb Ciećmierz.

 

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

 

Wójt Gminy Karnice

Lech Puzdrowski

 

 

 

 

 

  1.  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Borowy 14-03-2018 14:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Borowy 14-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Radosław Borowy 14-03-2018 14:32