herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXII/293/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018. 2018-04-05 14:52
Uchwała Nr XXXII/292/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na rok 2018. 2018-04-05 14:50
Uchwała Nr XXXII/291/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na rok 2018. 2018-04-05 14:50
Uchwała Nr XXXII/290/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Karnice na rok 2018. 2018-04-05 14:49
Uchwała Nr XXXII/289/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie odmowy zatwierdzenia Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych Gminy Karnice na lata 2018-2021 będących w posiadaniu Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie 2018-04-05 14:49
Uchwała Nr XXXII/288/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmian w ?Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Karnice w 2018 roku? 2018-04-05 14:48
Uchwała Nr XXXII/287/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Karnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-04-05 14:48
Uchwała Nr XXXII/286/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Karnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-04-05 14:47
Uchwała Nr XXXII/285/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2018-04-05 14:47
Uchwała Nr XXXII/284/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2018- 2027 2018-04-05 14:54
Uchwała Nr XXXII/283/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-04-05 14:46
Uchwała Nr XXXII/282/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2018 rok 2018-04-05 14:45