herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na funkcję mieszkaniową w tym przeprowadzenie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy tego budynku na działce nr 9/71 w obrębie Lędzin, gm. Karnice

 

Karnice, dnia 20 kwietnia 2018 r.

 

GP.6730.56.2017.2018.GS

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

 

zawiadamiam, że

 

w dniu 20 kwietnia 2018 roku na wniosek Państwa Elżbiety i Jana Jarczak, Skrobotowo 1/1, 72-343 Karnice - wydana została decyzja o ustaleniu warunków zabudowy, znak: GP.6730.56.2017.2018.GS dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na funkcję mieszkaniową w tym przeprowadzenie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy tego budynku na działce nr 9/71 w obrębie Lędzin, gm. Karnice.

 

W związku z powyższym informuję, że z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Karnice, ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice pokój nr 8 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00).

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania obwieszczenia. Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Karnice

Lech Puzdrowski

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Smal 20-04-2018 11:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Smal 20-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Smal 20-04-2018 11:43