herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Obwieszczenie o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie o oddziały przedszkolne i pomieszczenia klasowe wraz z zapleczem socjalnym, sanitarnym i terapeutyczno-medycznym na działce nr 32 w obrębie Trzebiatów-6.

 

Karnice, dnia 20.04.2018 r.

 

.6733.1.2018.RB

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Karnice

o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.),

 

zawiadamiam, że

w dniu 20 kwietnia 2018 roku na wniosek Gminy Trzebiatów, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów - wydana została decyzja znak: DŚ.6733.1.2018.RB o zmianie decyzji znak: DŚ.6733.1.2018.RB z dnia 02.03.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie o oddziały przedszkolne i pomieszczenia klasowe wraz z zapleczem socjalnym, sanitarnym i terapeutyczno-medycznym na działce nr 32 w obrębie Trzebiatów-6.

Zmianie uległa treść punktu 3.3 w decyzji znak: DŚ.6733.1.2018.RB z dnia 02.03.2018 r.. na „Szerokość frontu zabudowy - do 100m”, pozostała treść decyzji pozostaje bez zmian.

 

W związku z powyższym informuję, że z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Karnice, ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice pokój nr 8 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00).

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania obwieszczenia. Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Wójt Gminy Karnice

Lech Puzdrowski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Borowy 20-04-2018 14:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Borowy 20-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Radosław Borowy 20-04-2018 14:03