herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach

 

Zarządzenie Nr 29/2018

 

Wójta Gminy Karnice

z dnia 20 czerwca 2018 roku

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach

 

Na podstawie art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U.
z 2018 r. poz. 996), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję konkursową w składzie:

 

1. Sylwia Jankowska - przedstawicie organu prowadzącego

2. Mirosława Stankiewicz - przedstawicie organu prowadzącego

3.Maria Hałuszczak - przedstawicie organu prowadzącego

4. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego

5. Iwona Urbaniak - przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego

6. Hanna Boguta - przedstawicie nadzoru pedagogicznego

7. Jolanta Dąbrowska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej

8. Bogdan Bąk - przedstawiciel Rady Pedagogicznej

9. Agnieszka Stefańska - przedstawiciel Rady Rodziców

10. Katarzyna Kołodziejczyk - przedstawiciel Rady Rodziców

11. Ilona Zych - przedstawiciel związków zawodowych

 

§ 2. Wyznaczam Panią Sylwię Jankowską na Przewodniczącą Komisji Konkursowej.

 

§ 3. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Karnice

/-/ Lech Puzdrowski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 21-06-2018 12:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 22-06-2018 11:55