herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Wyznaczenie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych

 

Zarządzenie Nr 48/2018

 

Wójta Gminy Karnice

z dnia 14 września 2018 roku

w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarzadzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2018 r., poz.754)

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Wyznaczam na obszarze Gminy Karnice miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:
1. Słupy ogłoszeniowe w Karnicach przy ul. Nadmorskiej i w Cerkwicy przy ul. Słonecznej
2.  Tablice ogłoszeń w sołectwach

§ 2. Na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości.

§ 3.1. Gminne wiaty- przystanki komunikacji publicznej na wewnętrznych ścianach będą wykorzystywane wyłącznie na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych.

2. Zabrania się komitetom wyborczym zaklejania obwieszczeń wyborczych

§ 4. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

§ 5. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz
w  Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi  Gminy Karnice.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Wójt Gminy

Lech Puzdrowski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 14-09-2018 10:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 19-09-2018 14:10