herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych

 

 

 

O b w i e s z c z e n i e

Wójta Gminy Karnice

z dnia 18 września 2018 roku

Na podstawie art. 16 § 1, art. 53a § 1 i 54 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 754 , ze zm.) w związku z uchwałą Nr XXXII/287/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Karnice
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

podaję do publicznej wiadomości:

numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby

Obwodowych Komisji Wyborczych

 

Numer obwodu

głosowania

 

Granice obwodów

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Sołectwa:

Dreżewo, Ninikowo, Lędzin, Skrobotowo,

Kusin, Karnice, Niczonów,

Drozdowo, Konarzewo

Gminny Klub Kultury

w Karnicach

ul. Osiedlowa 18

 

Lokal przystosowany

dla osób

niepełnosprawnych

 

 

2

Sołectwa:

Ciećmierz, Paprotno, Cerkwica, Trzeszyn, Węgorzyn, Czaplin Mały, Czaplin Wielki

Świetlica Wiejska

w Cerkwicy

ul. Szkolna 6

 

 

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie i przez pełnomocnika. Dział I, rozdział 6a i 7- Kodeksu Wyborczego.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczegow Szczecinie najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Karnice najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Lokale wyborcze w dniu 21 października 2018 roku czynne będą

w godzinach od 7.00 do 21.00

 

 

Wójt Gminy Karnice

/-/ Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 18-09-2018 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 18-09-2018 13:12