herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr XIII/85/2003 w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na 2004 rok


Uchwała Nr XIII/85/2003

Rada Gminy w Karnicach

z dnia 6 grudnia 2003 roku

w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271), oraz art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z póź. zmian.)

Rada Gminy w Karnicach uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę targową od osób fizycznych i prawnych dokonujących sprzedaży na terenie gminy, w wysokości:

- produkty rolne nie przetworzone 4,60 zł

- pozostałe 8,10 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 14-07-2005 10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 14-07-2005 10:19