herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Nabór instruktorów na szkolenia realizowane w ramach projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"


Gmina Karnice ogłasza nabór instruktorów na szkolenia realizowane
w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”

Celem projektu realizowanego w Gminie Karnice Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego realizowanego ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych skierowanego do dorosłych mieszkańców (od 25 roku życia)

W ramach w/w Projektu zostaną zrealizowane 24 szkolenia (łącznie 288 h szkoleniowych), dla grupy 288 odbiorców. Szkolenia będą prowadzone w cyklu dwudniowym, po 12h każde, na terenie gminy Karnice.

Szkolenia organizowane w ramach projektu zostaną poprowdzone przez instruktorów, którzy w szczególności posiadają udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat (pozostałe wymagania dla instruktorów określone zostały w „Standardzie wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu" który dostępny jest do pobrania pod adresem https://tiny.pl/gzdll).

Osoby zainteresowane udziałem w w/w projekcie w charakterze instruktora oraz spełniające wymagania w zakresie doświadczenia i umiejętności, zapraszamy do przesłania nam swoich aplikacji. Zgłoszenia chętnych osób proszę kierować w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretarz@karnice.pl pl z dopiskiem „Nabór instruktorów na szkolenia z kompetencji cyfrowych”. Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 28.02.2019 r.

Do zgłoszenia proszę dołączyć CV wraz z informacją o doświadczeniu, zgodnie z wymaganiami określonymi w „Standardzie wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu"  

UWAGA! W zgłoszeniu proszę wskazać oferowaną kwotę wynagrodzenia brutto za 1h szkoleniową (godzina zegarowa).

Osoby wybrane w ten sposób przez Gminę przejdą dalsze szkolenia organizowane przez Operatora projektu, czyli Fundację Promocji Gmin Polskich.

Osoba do kontaktu: Sylwia Jankowska, tel. 913877225, e-mail:sekretarz@karnice.pl

Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 01-02-2019 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 08-02-2019 12:08