herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

uchwała Nr XIII/89/2003 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2004 rok


Uchwała Nr XIII/80/2003

Rady Gminy w Karnicach

z dnia 6 grudnia 2003 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2004 rok

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz.431, Dz. U. z 1994 r. Nr 1 poz. 3, Dz. U. z 1996 r. Nr 91 poz. 409, Dz. U. z 1997 r. Nr 43 poz. 272 , Nr 137 poz.926, Dz. U. z 1998 r. Nr 108 poz. 681 Dz. U. z 2001 r. Nr 81 poz.857, Dz. U. z 2001 r. Nr 200 poz. 1680, Dz. U. z 2003 r Nr 110 poz. 1039, Nr 162 poz.1568),

Rada Gminy w Karnicach uchwala co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku określonego w komunikacie Prezesa Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003 r. opublikowanego w Monitorze Polskim Nr 49, poz. 771 z kwoty 34,57 zł za q do kwoty 28,50 zł za q.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 14-07-2005 10:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 14-07-2005 10:28