herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Karnice

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice

p.n. „Skalno”, „Skalno II” i „Lędzin II”

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Gminy w Karnicach: Nr XVI/105/2004, Nr XVI/107/2004, z dnia 27 marca 2004 roku, Nr XX/137/2004, Nr XX/138/2004 z dnia 23 października 2004 r. i Nr XXXI/224/2006 z dnia 12 stycznia 2006r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice p.n. „Skalno”, „Skalno II” i „Lędzin II”, wraz
z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 26 stycznia 2007r. do 16 luty 2007r. w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 8, w godzinach od 700
do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 luty 2007r. w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 8, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Karnice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 2 marca 2007r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 17-01-2007 14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2007 14:56