Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konkurs na stanowisko kasjer-referent


Karnice, 15 grudnia 2007 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.3a ust. 4 i5 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami) oraz Zarządzenia Nr 6/2007 Wójta Gminy Karnice

ogłasza się konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

kasjer- referent w Urzędzie Gminy w Karnicach, ul. 11 Marca 7.

I. Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym,

1. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

3. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

4. Nieposzlakowana opinia.

5. Wykształcenie minimum średnie lub średnie ekonomiczne

6. Staż pracy - co najmniej 6 miesięcy w administracji ( liczony jest staż lub przygotowanie zawodowe odbyte w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy).

7. Ogólna znajomość zagadnień związanych z w/w stanowiskiem oraz z działalnością samorządu gminnego

8. Wymagania dodatkowe:

  • umiejętność prowadzenia księgowości komputerowej i obsługi komputera w środowisku MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel,

  • znajomość obsługi urządzeń biurowych,

  • dokładność, rzetelność i odpowiedzialność.

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym

  1. Prowadzenie kasy zgodnie z instrukcją kasową:

  1. przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych

  2. odprowadzanie do banku wpływów w obowiązujących terminach

  3. sporządzanie raportów kasowych i przekazywanie ich do księgowości

  4. sporządzanie dowodów wewnętrznych potrzebnych do raportów kasowych.

2.Rozliczanie zużycia paliwa

3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych

4. Prowadzenie dzienników obrotów i kart kontrolnych w systemie komputerowym dotyczących czynszu, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

III. Wymagane dokumenty:

1. CV z listem motywacyjnym

2. Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie

3. Kopia dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy

4. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje ( kursy, szkolenia itp.)

5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o  posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne,

6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

7. Zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia,

IV. Dokumenty należy składać w pok. nr 1 Urzędu Gminy w Karnicach przy ul. 11 Marca 7 lub przesłać drogą pocztową, w kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko kasjer-referent do 4 stycznia 2008 roku do godz. 15.00

V. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Karnice

VI. Dodatkowe informacje

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Karnicach oraz na tablicy informacyjnej Urzędu. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje: tel. 091 38 77 221

Wójt Gminy

Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 17-12-2007 08:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 17-12-2007 08:48