Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVII/134/2008 w sprawie zmian w budzecie Gminy na 2007 rok


Uchwała Nr XVII/134/2007

Rady Gminy Karnice

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Dz. U. Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327,Dz.U. Nr 138 poz.974,Dz.U.Nr 173 poz.1218 )

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o łączną kwotę: 10 000,00

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0500 10 000,00

§ 2. Zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę 117 700,00

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 7 000,00

Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 25 000,00

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4170 3 000,00

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4140 5 000,00

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 7 000,00

Dz. 754 rozdz. 75403 § 4210 2 000,00

Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 1 200,00

Dz. 756 rozdz. 75647 § 4300 1 000,00

Dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 20 000,00

Dz. 900 rozdz. 90001 § 6060 12 000,00

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4010 20 000,00

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4110 5 000,00

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4120 500,00

Dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 3 500,00

Dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 4 000,00

Dz. 926 rozdz. 92695 § 4170 1 500,00

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę 107 700,00

Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 5 000,00

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 75 700,00

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 27 000,00

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

I. Zmiany budżetu Gminy na rok 2007 po stronie dochodów (zwiększenia):

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0500 10 000,00

podatek od czynności cywilnoprawnych

II. Zmiany budżetu Gminy po stronie wydatków (zwiększenia):

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 7 000,00

Utrzymanie dróg - zakup usług pozostałych

Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 25 000,00

Gospodarka mieszkaniowa - zakup usług pozostałych

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4170 3 000,00

Administracja publiczna - wynagrodzenia bezosobowe

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4140 5 000,00

Administracja publiczna - wpłaty na PEFRON

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 7 000,00

Administracja publiczna - zakup usług pozostałych

Dz. 754 rozdz. 75403 § 4210 2 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa - zakup paliwa dla Policji

Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 1 200,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa - zakup paliwa

Dz. 756 rozdz. 75647 § 4300 1 000,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związanie

z ich poborem - prowizja bankowa

Dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 20 000,00

Obsługa długu publicznego - odsetki

od kredytów i pożyczek

Dz. 900 rozdz. 90001 § 6060 12 000,00

Gospodarka komunalna - zakup urządzeń

do oczyszczalni ścieków w Karnicach

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4010 20 000,00

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4110 5 000,00

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4120 500,00

Gospodarka komunalna - wynagrodzenia

osobowe pracowników i pochodne

Dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 3 500,00

Dotacja podmiotowa z budżetu

dla samorządowej instytucji kultury

Dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 4 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu

dla samorządowej instytucji kultury

Dz. 926 rozdz. 92695 § 4170 1 500,00

Kultura fizyczna i sport - wynagrodzenia

bezosobowe ( wynagrodzenia sędziów)

III. Zmiany budżetu Gminy na rok 2007 po stronie wydatków (zmniejszenia):

Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 5 000,00

Rolnictwo i łowiectwo

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 75 700,00

Gospodarka mieszkaniowa - wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych (lokale socjalne)

Dz. 900 rozdz. § 90095 § 6060 27 000,00

Gospodarka komunalna - wydatki na zakupy

inwestycyjne (koparka)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 15-01-2008 10:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 15-01-2008 10:35