Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVII/133/2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok


  • Uchwała Nr XVII/133/2007

  • Rady Gminy Karnice

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 12 pkt 5, oraz pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166a, art. 184, art.188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości (załącznik nr 1) 10.463.622,00

z tego:

1) dochody bieżące 9.086.697,00

2) dochody majątkowe 1.376.925,00

§ 2. Ustala się:

1) dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów 39.900,00

alkoholowych (załącznik nr 2)

  1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 1.708.696,00

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości

( załącznik nr 3)

§ 3. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości (załącznik nr 4) 10.356.288,00

z tego:

1) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego

Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 5) 39.900,00

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 6) 1.708.696,00

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej (załącznik nr 6a)

§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 107.334,00

z przeznaczeniem na spłatę:

  • kredytów 107.334,00

§ 5. Ustala się przychody i rozchody budżetu w wysokości

- przychody 240.000,00

- rozchody 347.334,00

(załącznik Nr 7)

§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości , 100.000,00

rezerwę celową 41.430,00

§ 7. Ustala się limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy

inwestycyjne gminy zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8. Ustala się przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych w

w wysokości (załącznik nr 9 ):

  1. przychody 520.000,00

  2. wydatki 520.000,00

§ 9. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1) podmiotowe (załącznik nr 10 ) 255.230,00

§ 10. Ustala się limity wydatków na projekty planowane do realizacji

w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach

2008 i kolejnych (zał. Nr 11)

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Karnice do:

1) samodzielnego zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do kwoty 150.000,00

2) dokonywania w ciągu roku zmian w planie wydatków między rozdziałami i

paragrafami tego samego działu klasyfikacji budżetowej

  1. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych

wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Karnice do zaciągania kredytów i pożyczek

do wysokości 500.000,00; przeznaczonych na pokrycie występującego

w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu, podlegających spłacie

w roku budżetowym.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Karnice.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 15-01-2008 10:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 15-01-2008 10:55