Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

uchwała nr XIII/87/2003 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice terenu w miejscowości Karnice.


Uchwała Nr XIII/87/2003

Rady Gminy w Karnicach

z dnia 6 grudnia 2003 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice terenu w miejscowości Karnice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717)

Rada Gminy w Karnicach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia planu miejscowego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Karnice dz. nr 232/7 o pow. 10,4568 ha.

2. Obszar zmian przedstawiono na załączniku graficznym nr 1 , który stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2.1. Przedmiotem planu miejscowego jest przeznaczenie terenu pod zabudowę wielorodzinną -Gminnego budownictwa mieszkaniowego, na cele rekreacji i sportu wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i inżynieryjną, ciepłownictwo, ujęcie wody - do celów komunalnych.

2. Zakres przedmiotowy ustaleń planu miejscowego zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 15-12-2003 14:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 15-12-2003 14:47