herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr XXVI/186/2005 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Mijescowści Cerkwica


Uchwała Nr XXVI/186/2005

Rady Gminy Karnice

z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Miejscowości Cerkwica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591; zm. z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203)

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1.Uchwala się Plan Rozwoju Miejscowości Cerkwica, zatwierdzony Uchwałą Zebrania Wiejskiego, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wolski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 06-07-2005 10:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 06-07-2005 10:49