herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 08.01.2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Karnice

Zarządzenie nr  2/2018
Wójta Gminy Karnice

z dnia 08.01.2018 r.

w sprawie  przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Karnice.

 

Na podstawie art.18 ust.8 i art.18  ustawy z  dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 tj.) w związku z Uchwałą Nr XXIV/198/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017r. w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok  zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przeprowadzenie  na terenie Gminy Karnice kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Szczegółowe zasady i zakres kontroli określone zostały w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Kontrola prowadzona będzie, przez co najmniej dwóch upoważnionych członków Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karnicach.

Wzór upoważnienia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.  Zespół przeprowadzający kontrolę wyłania ze swojego składu przewodniczącego.

§ 4.  Z Każdej kontroli sporządza się protokół zawierający szczegółowe informacje z faktycznych ustaleń,

Według wzoru określonego w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§   6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Brej 18-01-2018 07:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 18-01-2018 07:33