Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice.

 

Karnice, dnia 26 kwietnia 2018 r.

 

GP.6720.1.2018.GS

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice.

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Karnice Uchwały Nr XV/183/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice”. Przedmiotem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice będzie określenie sposobu zabudowy i zagospodarowania terenów wskazanych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. Powodem opracowania zmiany studium jest wyznaczenie „Strefy rozwoju osiedleńczej, turystyczno-osiedleńczej i rekreacyjnej”.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, każdy ma prawo zapoznać się z niezbędną dokumentacją w ww. sprawie w Urzędzie Karnice oraz składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium.

 

Wnioski będą przyjmowane w terminie 21 od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia i rozpatrywane będą przez Wójta Gminy Karnice.

Wnioski zawierające nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy, należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Karnice, pod adresem: 72-343 Karnice, ul. Nadmorska 7.

 

 

Wójt Gminy Karnice

Lech Puzdrowski

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Smal 26-04-2018 12:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Smal 26-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Smal 26-04-2018 12:42