herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr XXXIV/311/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2018- 2027

 

    • Uchwała Nr XXXIV/311/2018

    • Rady Gminy Karnice

    • z dnia 20 czerwca 2018 roku

 

 

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata

2018- 2027

 

 

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

 

§ 1. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy Karnice na lata 2018- 2027 przyjętej Uchwałą Nr XXIX/257/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karnice na lata 2018- 2027 wprowadza się następujące zmiany:

  1. wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do prognozy finansowej gminy Karnice (zał. Nr 1 do uchwały),

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Przeździęk

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Do wieloletniej prognozy finansowej gminy Karnice na lata 2018- 2027 przyjętej Uchwałą Nr XXIX/257/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karnice na lata 2018- 2027 wprowadza się następujące zmiany:

w załączniku Nr 1 do uchwały

- wprowadza się zmianę w planie dochodów, wydatków i rozchodach w 2018 roku

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 28-06-2018 14:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Mirosława Stankiewicz 28-06-2018 14:20