herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Drozdowo


Zarządzenie Nr 35/2018

Wójta Gminy Karnice

z dnia 2 lipca 2018 roku

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Drozdowo

Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994) oraz w związku z § 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Drozdowo stanowiącego załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/75/2003 Rady Gminy Karnice
z dnia 27 września 2003 roku

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwołuję na dzień 12 lipca 2018 r. na godz. 18.00 zebranie wiejskie, na którym przeprowadzone będą wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Karnice

/-/ Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 02-07-2018 11:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 02-07-2018 11:17