herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr XXXVI/319/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2018- 2027


Uchwała Nr XXXVI/319/2018

Rady Gminy Karnice

z dnia z dnia 29 sierpnia 2018 roku

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata

2018- 2027

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy Karnice na lata 2018- 2027 przyjętej Uchwałą Nr XXIX/257/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karnice na lata 2018- 2027 wprowadza się następujące zmiany:

  1. wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do prognozy finansowej gminy Karnice (zał. Nr 1 do uchwały),

  2. wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do prognozy finansowej gminy Karnice (zał. Nr 2 do uchwały).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Przeździęk

Uzasadnienie

Do wieloletniej prognozy finansowej gminy Karnice na lata 2018- 2027 przyjętej Uchwałą Nr XXIX/257/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karnice na lata 2018- 2027 wprowadza się następujące zmiany:

w załączniku Nr 1 do uchwały

- wprowadza się zmianę w planie dochodów, wydatków w 2018 roku

w załączniku Nr 2 do uchwały

zwiększa się wartość przedsięwzięcia:

  • zakup urządzeń na place zabaw 45 000,00 zł

zmniejsza się wartość przedsięwzięcia:

  • rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 241 133,97 zł

  • odnowa placów zabaw 60 000,00 zł

  • budowa szatni na stadionie w Cerkwicy 3 090,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 24-09-2018 13:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2018
Ostatnia aktualizacja: - 24-09-2018 13:51