herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Zarządzenie Nr 6/2005 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia szacowania strat w uprawach rolnych


Zarządzenie Nr 6/2005

Wójta Gminy w Karnicach

z dnia 25 kwietnia 2005 roku

w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia szacowania strat w uprawach rolnych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1991 z późniejszymi zmianami),

zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję doraźną w składzie :

  1. Przewodniczący komisji mgr inż. Marek Jędraszewski - inspektor Urzędu Gminy

Karnice

2. mgr inż. Andrzej Tworek - przedstawiciel Zachodniopomorskiego Ośrodka

Doradztwa Rolniczego,

3. Andrzej Bień - inspektor Urzędu Gminy Karnice

§ 2. Zadaniem komisji jest określenie wysokości strat spowodowanych w zasiewach zbóż na gruntach rolnych położonych przy drodze wojewódzkiej Nr 110 na odcinku Mojszewo - Karnice, użytkowanych przez Wiesława Szydlik zam. w Cerkwicy przy

ul. Gryfickiej 13/2 .

Szacowanie dotyczy wyłącznie strat powstałych w okresie jesienno-zimowym na gruntach wymienionych w § 2 w wyniku przeprowadzonej wycinki drzew przez zarządcę drogi Nr 110.

§ 3. Po wyszacowaniu strat i sporządzeniu protokołu komisja ulega rozwiązaniu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 24-05-2005 12:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2005 12:36