herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Zarządzenie Nr 7/2005 w sprawie upoważnienia do wydawania odpisów akt z ksiąg stanu cywilnego


Zarządzenie Nr 7/2005

Wójta Gminy Karnice

z dnia 25 kwietnia 2005 roku

w sprawie upoważnienia do wydawania odpisów akt z ksiąg stanu cywilnego

Na podstawie art.39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806; ; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203), w związku z art. 6 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688)

zarządzam co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Dagmarę Kozaczek podinspektora ds. obywatelskich, USC i obsługi Rady Gminy do wydawania odpisów akt z ksiąg stanu cywilnego

§ 2. Przy podpisywaniu zaświadczeń należy stosować klauzulę.

"z up.

Dagmara Kozaczek

podinspektor"

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dnie podpisania.

Wójt Gminy

Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 24-05-2005 12:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2005 12:52