Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 40/2006 w sprawie utworzenia funduszu premiowego i ustalenia regulaminu premiowania pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Karnice


Zarządzenie Nr 40/2006

Wójta Gminy Karnice

z dnia 14 grudnia 2006 roku

w sprawie utworzenia funduszu premiowego i ustalenia regulaminu premiowania pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Karnice

Na podstawie art. 4 pkt 4 i art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 z 2003 r., Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r., Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128. oraz § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222; Dz. U. Nr 160, poz. 1343; z 2006 r. Dz. U. Nr 38 poz. 261)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Tworzy się w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia fundusz premiowy w wysokości do 15 % wynagrodzeń zasadniczych pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Karnice dalej „pracownikami”.

§ 2.Ustala się Regulamin premiowania pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Karnice

§ 3. 1.Premia przyznawana na podstawie niniejszego Regulaminu na charakter uznaniowy.

2.Premia przysługuje pracownikowi, który łącznie spełnia następujące warunki:

  1. właściwie i terminowo wykonuje zadania i obowiązki wynikające z zakresu czynności,

  2. wykona dodatkowo zadania zlecone przez przełożonego, zadania te precyzuje się jednoznacznie w sposób zapewniający ich kontrolę,

3.Na wysokość premii w szczególności mają wpływ następujące czynniki:

  1. fachowość i jakość wykonywanych zadań,

  2. systematyczność w pracy,

  3. pełne i efektywne wykorzystanie czasu pracy,

  4. przestrzeganie dyscypliny pracy,

  5. dbałość o powierzony sprzęt i mienie gminy,

  6. przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp i ppoż.

4.Pracownik może otrzymać premię w wysokości do 50 % wynagrodzenia zasadniczego.

5.Premię wypłaca się miesięcznie z dołu.

§ 4. Pracownicy obsługi fakt zapoznania się z postanowieniami Regulaminu potwierdzają swoim podpisem.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom szkół

§ 6. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Karnice Nr 12/2000 z dnia 27 września 2000 r. w sprawie utworzenia funduszu premiowego i regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 19-12-2006 14:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2006 14:34