herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XIX/132/2004 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok Sylwia Jankowska 2004-09-02 13:35:38
Uchwała Nr XIX/131/2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości Sylwia Jankowska 2004-09-02 13:35:20
Uchwała Nr XIX/130/2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości Sylwia Jankowska 2004-09-02 13:35:01
Uchwała Nr XIX/129/2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości Sylwia Jankowska 2004-09-02 13:34:42
Uchwała Nr XIX/126/2004 w sprawie rozpoczęcia działań zmierzających do realizacji przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej Sylwia Jankowska 2004-09-02 13:33:55
Uchwała Nr XIX/128/2004 w sprawie zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Sylwia Jankowska 2004-09-02 13:33:19
Sesja Nr XIX Sylwia Jankowska 2004-09-02 13:32:54
Zarządzenie Nr 18/2004 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Sylwia Jankowska 2004-08-20 12:44:00
Zarządzenie Nr 19/2004 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Sylwia Jankowska 2004-08-20 12:43:34
Zarządzenie Nr 17/2004 w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt Sylwia Jankowska 2004-08-16 12:13:25
Zarządzenie Nr 16/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2004 r. Sylwia Jankowska 2004-07-27 10:06:07
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Karnice, ul. 11 Marca 12/11 Sylwia Jankowska 2004-07-26 16:04:15
Zarządzenie Nr 15 w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2004 r. - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2004-07-19 14:00:02
Przetagr ustny oograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Karnice ul. 11 Marca 12/11 - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2004-07-16 09:57:13
Zarządzenie Nr 15 w swprawie zmian w budżecie Gminy w 2004 roku Sylwia Jankowska 2004-07-14 12:32:48
Wójt Gminy Lech Puzdrowski Sylwia Jankowska 2004-07-01 09:07:49
Kierownik Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Karnicach Elżbieta Maślij Sylwia Jankowska 2004-07-01 09:06:59
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach Maria Buława Sylwia Jankowska 2004-07-01 09:06:07
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Paprotnie Barbara Kościukiewicz Sylwia Jankowska 2004-07-01 09:05:18
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerkwicy Halina Maślij Sylwia Jankowska 2004-07-01 09:04:34
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach Teresa Szydłowska Sylwia Jankowska 2004-07-01 09:03:51
Kierownicy jednostek organizacyjnych Sylwia Jankowska 2004-07-01 09:03:19
Skarbnik Gminy Jacek Borowiecki Sylwia Jankowska 2004-07-01 09:02:55
Władze samorządowe Sylwia Jankowska 2004-07-01 09:02:27
Zarządzenie Nr 14/2004 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Sylwia Jankowska 2004-06-30 11:46:21
Zarządzenie Nr 14/2004 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2004-06-30 10:51:04
Uchwała Nr XVIII/125/2004 w sprawie przyjęcia ststutu Celowego Związku Gmin R-XXI Sylwia Jankowska 2004-06-30 09:59:46
Uchwała Nr XVIII/125/04 w sprawie przyjęcia statutu Celowego Związku Gmin R-XXI - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2004-06-29 12:54:49
Sesja Nr XVIII Sylwia Jankowska 2004-06-29 12:53:53
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice dla obszaru w obrębach Lędzin, Gocławice, Kusin, Drozdowo. Sylwia Jankowska 2004-06-29 12:51:15
Uchwała Nr XVIII/123/2004 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004 Sylwia Jankowska 2004-06-29 09:22:20
Uchwała Nr XVIII/124/2004 w sprawie porozumienia partnerskiego z Gminą Burkhardtsdorf Sylwia Jankowska 2004-06-29 09:21:43
Uchwała Nr XVIII/119/2004 w sprawie zatwierdzenia taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków przez Spółdzielnię Mieszkaniową "OSIEDLE" w Cerkwicy Sylwia Jankowska 2004-06-29 09:21:17
Uchwała Nr XVIII/120/2004 w sprawie dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków Sylwia Jankowska 2004-06-29 09:20:43
Uchwała Nr XVIII/121/2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości Sylwia Jankowska 2004-06-29 09:20:17
Uchwała Nr XVIII/122/2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości Sylwia Jankowska 2004-06-29 09:16:43
Radna Bożena Choina Sylwia Jankowska 2004-06-29 09:13:28
Radna Wiesława Saran Sylwia Jankowska 2004-06-28 14:28:32
Radny Władysław Bereżański Sylwia Jankowska 2004-06-28 14:27:48
Radny Józef Haponiuk Sylwia Jankowska 2004-06-28 14:26:59