herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 29/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za przeniesienie prawa własności nieruchomości Sylwia Jankowska 2006-11-03 12:42:36
Zarządzenie Nr 29/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za przeniesienie prawa własności nieruchomości Sylwia Jankowska 2006-11-03 12:41:22
Zarządzenie Nr 30/2006 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Sylwia Jankowska 2006-11-03 12:40:57
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-11-03 12:40:32
Uchwała Nr XXXVII/261/2006 w sprawie przeniesienia własności nieruchomości Sylwia Jankowska 2006-11-03 10:37:30
Uchwała Nr XXXVII/261/2006 w sprawie przeniesienia własności nieruchomości Sylwia Jankowska 2006-11-03 10:36:25
Uchwała Nr XXXVII/260/2006 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-11-03 10:36:02
Uchwała Nr XXXVII/259/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-11-03 10:35:22
Uchwała Nr XXXVII/258/2006 w sprawie odmowy ustalenia taryf za zużycie wody i odprowadzanie ścieków Sylwia Jankowska 2006-11-03 10:34:36
Uchwała Nr XXXVII/257/2006 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Sylwia Jankowska 2006-11-03 10:32:45
Uchwała Nr XXXVII/256/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu Sylwia Jankowska 2006-11-03 10:32:23
Uchwala Nr XXXVII/255/2006 w sprawie utworzenia zakładu gospodarki komunalnej Sylwia Jankowska 2006-11-02 15:23:45
Sesja nr XXXVII Sylwia Jankowska 2006-11-02 15:23:33
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Cerkwicy Sylwia Jankowska 2006-11-02 11:52:15
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Karnicach Sylwia Jankowska 2006-11-02 11:51:51
Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-10-27 13:37:06
Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-10-27 13:36:32
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Skrobotowie Sylwia Jankowska 2006-10-27 13:35:01
Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-10-27 13:20:57
Obwieszczenie GKW w sprawie nadania numerów listom kandydatów Sylwia Jankowska 2006-10-26 15:51:03
Zawiadomienie o losowaniu numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych Sylwia Jankowska 2006-10-23 15:48:24
Ogłoszenie o XXXVII Sesji Rady Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-10-20 12:05:29
Ogłoszenie o XXXVII Sesji Rady Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-10-20 12:05:13
Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych Sylwia Jankowska 2006-10-20 11:09:26
Ogłoszenie GKW w Karnicach o publicznym losowaniu członków do Obwodowych Komisji Wyborczych Sylwia Jankowska 2006-10-18 09:07:05
Ogłoszenie GKW w Karnicach o publicznym losowaniu członków do Obwodowych Komisji Wyborczych Sylwia Jankowska 2006-10-18 09:04:54
Zarządzenie Nr 27/2006 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2006 Sylwia Jankowska 2006-10-17 11:11:14
Zarządzenie Nr 26/2006 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2006 Sylwia Jankowska 2006-10-17 11:10:48
Zarządzenie Nr 25/2006 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2006 Sylwia Jankowska 2006-10-17 11:10:23
Zarządzenie Nr 23/2006 w sprawie upoważnienia do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT Sylwia Jankowska 2006-10-17 11:10:01
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu nr 7 Sylwia Jankowska 2006-10-16 08:57:53
Radny - Tadeusz Czapulak Sylwia Jankowska 2006-10-10 15:42:18
Radna - Wiesława Saran Sylwia Jankowska 2006-10-10 14:51:30
Radny - Waldemar Maślij Sylwia Jankowska 2006-10-10 14:27:45
Radny - Henryk Prajs Sylwia Jankowska 2006-10-10 12:22:43
Radny - Jan Kolanek Sylwia Jankowska 2006-10-10 11:23:41
Radny - Józef Haponiuk Sylwia Jankowska 2006-10-10 11:22:13
Radny - Tyrpień Krzysztof Sylwia Jankowska 2006-10-10 11:19:50
Harmonogram prac Gminnej Komisji Wyborczej Sylwia Jankowska 2006-10-10 09:30:19
Radny - Andrzej Przeździęk Sylwia Jankowska 2006-10-10 09:29:37