herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Skarbnik Gminy - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2005-06-21 15:31:29
Rejniak Jadwiga Sylwia Jankowska 2005-06-21 15:24:54
Karpiński Lech Sylwia Jankowska 2005-06-21 15:22:50
Kulińska Teresa Sylwia Jankowska 2005-06-21 15:22:00
Olejniczak Alojzy Sylwia Jankowska 2005-06-21 15:15:12
Bardziński Andrzej Sylwia Jankowska 2005-06-21 15:14:02
Radni - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2005-06-21 15:09:18
Przewodniczący Rady Gminy-Stanisław Wolski Sylwia Jankowska 2005-06-20 10:52:27
Przewodniczący Rady Gminy-Stanisław Wolski - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2005-06-20 10:51:51
Wójt Gminy- Lech Andrzej Puzdrowski Sylwia Jankowska 2005-06-20 10:50:42
Rokowania na sprzedaż działek w Cerkwicy Sylwia Jankowska 2005-06-17 12:32:56
Ogłoszenie o XXVI Sesji Rady Gminy w Karnicach Sylwia Jankowska 2005-06-17 12:30:46
I Publiczny przetarg ustny nieograniczony na Sylwia Jankowska 2005-06-13 14:20:01
Zarządzenie Nr 5/2005 w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Sylwia Jankowska 2005-05-24 15:29:16
Zarządzenie Nr 2/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2005 roku Sylwia Jankowska 2005-05-24 12:54:06
Zarządzenie Nr 9/2005 w sprawie powołania komisji stypendlialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy Sylwia Jankowska 2005-05-24 12:53:43
zarządzenie Nr 8/2005 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości Sylwia Jankowska 2005-05-24 12:53:28
Zarządzenie Nr 7/2005 w sprawie upoważnienia do wydawania odpisów akt z ksiąg stanu cywilnego Sylwia Jankowska 2005-05-24 12:52:41
Zarządzenie Nr 1/2005 w sprawie powołania Zespołu Spisowego do przeprowadzenia scontrum zdawczo-odbiorczego w Bibliotece Publiczno-Szkolnej w Cerkwicy Sylwia Jankowska 2005-05-24 12:37:31
Zarządzenie Nr 2A/2005 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na 2005 roku Sylwia Jankowska 2005-05-24 12:37:08
Zarządzenie Nr 3/2005 w sprawie upoważnienia do wystawiania i podpisywania Faktur VAT Sylwia Jankowska 2005-05-24 12:36:49
zarządzenie Nr 4/2005 w sprawie dnia wolnego od pracy w związku z pogrzebem Papierza jan Pawła II Sylwia Jankowska 2005-05-24 12:36:33
zarządzenie Nr 5/2005 w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2005-05-24 12:36:18
Zarządzenie Nr 6/2005 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia szacowania strat w uprawach rolnych Sylwia Jankowska 2005-05-24 12:36:03
rok 2005 Sylwia Jankowska 2005-05-24 12:35:37
Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody Sylwia Jankowska 2005-05-17 12:32:12
II Publiczny Przetarg na sprzedaż działek niezabudowanych połozonych w miejscowości Cerkwica Sylwia Jankowska 2005-05-16 13:14:00
Radny - Józef Haponiuk Sylwia Jankowska 2005-05-13 15:04:36
Radny - Henryk Prajs Sylwia Jankowska 2005-05-13 15:03:02
Radny - Jan Kolanek Sylwia Jankowska 2005-05-13 13:21:31
Radny - Leszek Zając Sylwia Jankowska 2005-05-13 13:06:54
Radny - Krzysztof Tyrpień Sylwia Jankowska 2005-05-13 12:10:14
Radna - Wiesława Saran Sylwia Jankowska 2005-05-13 12:09:22
Radny - Andrzej Przeździęk Sylwia Jankowska 2005-05-13 12:08:34
Radny - Waldemar Maślij Sylwia Jankowska 2005-05-13 12:06:54
Radny - Dariusz Mikulski Sylwia Jankowska 2005-05-13 12:05:41
Radny - Józef Haponiuk - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2005-05-13 12:05:08
Radny - Józef Frankowski Sylwia Jankowska 2005-05-13 12:04:29
Radny - Tadeusz Czapulak Sylwia Jankowska 2005-05-13 12:02:42
Radna - Bożena Choina Sylwia Jankowska 2005-05-13 12:01:45