herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr VIII/57/2007 wsprawie zmiany uchwały Nr VI/42/2007 z dnia 14 marca 2007 roku Sylwia Jankowska 2007-04-20 15:08:19
Uchwała Nr VIII/57/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/2007 z dnia 14 marca 2007 roku - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2007-04-20 15:07:49
Uchwała Nr VIII/57/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/2007 z dnia 14 marca 2007 roku - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2007-04-20 15:07:31
Uchwała Nr VIII/57/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/2007 z dnia 14 marca 2007 roku - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2007-04-20 15:07:05
Sesja Nr VIII Sylwia Jankowska 2007-04-20 15:06:42
Zarządzenie Nr 22/2007 w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych Sylwia Jankowska 2007-04-20 15:06:04
Ogłoszenie w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Modlimowo Sylwia Jankowska 2007-04-20 15:04:02
Uchwała Nr VIII/57/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/2007 z dnia 14 marca 2007 roku - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2007-04-16 16:15:23
Uchwała Nr VII/56/2007 w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami Sylwia Jankowska 2007-04-16 16:14:56
Uchwała Nr VII/55/2007 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Sylwia Jankowska 2007-04-16 16:14:20
Uchwała Nr VII/54/2007 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Karnice oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Sylwia Jankowska 2007-04-13 15:26:16
Uchwała Nr VII/53/2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok Sylwia Jankowska 2007-04-13 15:25:47
Uchwała Nr VII/52/2007 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok Sylwia Jankowska 2007-04-13 15:25:07
Sesja Nr VII Sylwia Jankowska 2007-04-13 15:24:50
Zarządzenie Nr 21/2007 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Trzeszyn-Węgorzyn Sylwia Jankowska 2007-04-10 10:30:35
Zarządzenie Nr 20/2007 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Czaplin Wielki Sylwia Jankowska 2007-04-10 10:30:10
Zarządzenie Nr 19/2007 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kusin-Skrobotowo Sylwia Jankowska 2007-04-10 10:29:40
Zarządzenie Nr 18/2007 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Karnice Sylwia Jankowska 2007-04-10 10:29:11
Zarządzenie Nr 17/2007 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Drozdowo Sylwia Jankowska 2007-04-10 10:28:47
Ogłoszenie w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Trzeszyn-Węgorzyn Sylwia Jankowska 2007-04-10 10:28:06
Ogłoszenie w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Czaplin Wielki Sylwia Jankowska 2007-04-10 10:27:41
Ogłoszenie o VIII Sesji Rady Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2007-04-02 15:26:20
Ogłoszenie w sprawie wyborow Sołtysai Rady Sołeckiej w Sołectwie Karnice Sylwia Jankowska 2007-04-02 15:25:37
Ogłoszenie w sprawie wyborów Sołtysai Rady Sołeckiej w Sołectwie Drozdowie Sylwia Jankowska 2007-04-02 15:25:03
Ogłoszenie w sprawie wyborow Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kusin-Skrobotowo Sylwia Jankowska 2007-04-02 15:24:15
Ogłoszenie w sprawie wyborow Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kusin-Skrobotowo Sylwia Jankowska 2007-04-02 15:24:04
Zarządzenie Nr 14/2007 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Ciećmierz Sylwia Jankowska 2007-03-28 14:07:55
Zarządzenie Nr 13/2007 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady sołeckiej w Sołectwie Niczonów Sylwia Jankowska 2007-03-28 14:07:22
Zarządzenie Nr 12/2007 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Lędzin Sylwia Jankowska 2007-03-28 13:34:32
Ogłoszenie o VII Sesji Rady Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2007-03-28 13:34:01
Ogłoszenie-wyniki I etapu konkursu Sylwia Jankowska 2007-03-23 09:35:35
Ogłoszenie w sprawie wyborow Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Czaplin Mały Sylwia Jankowska 2007-03-23 09:34:29
Ogłoszenie w sprawie wyborow Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Janowo-Dreżewo Sylwia Jankowska 2007-03-23 09:33:51
Zarządzenie Nr 11/2007 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Czaplin Mały Sylwia Jankowska 2007-03-22 12:32:26
Zarządzenie Nr 10/2007 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Janowo-Dreżewo Sylwia Jankowska 2007-03-22 12:31:57
Zarządzenie Nr 9/2007 w sprawie powołania komisji rekrytacyjnej Sylwia Jankowska 2007-03-22 12:31:11
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i rady Sołeckiej w Sołectwie Sklano-Pogorzelica Sylwia Jankowska 2007-03-16 11:46:17
Zarządzenie Nr 8/2007 w sprawie powołania kierownika kancelarii tajnej Sylwia Jankowska 2007-03-16 11:45:42
Zarzadzenie Nr 7/2007 w sprawie zarzadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Skalno-Pogorzelica Sylwia Jankowska 2007-03-16 11:45:17
Uchwała Nr VI/51/2007 w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Karnice do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Sylwia Jankowska 2007-03-16 11:44:16