herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie-wyniki I etapu konkursu Sylwia Jankowska 2007-03-23 09:35:35
Ogłoszenie w sprawie wyborow Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Czaplin Mały Sylwia Jankowska 2007-03-23 09:34:29
Ogłoszenie w sprawie wyborow Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Janowo-Dreżewo Sylwia Jankowska 2007-03-23 09:33:51
Zarządzenie Nr 11/2007 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Czaplin Mały Sylwia Jankowska 2007-03-22 12:32:26
Zarządzenie Nr 10/2007 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Janowo-Dreżewo Sylwia Jankowska 2007-03-22 12:31:57
Zarządzenie Nr 9/2007 w sprawie powołania komisji rekrytacyjnej Sylwia Jankowska 2007-03-22 12:31:11
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i rady Sołeckiej w Sołectwie Sklano-Pogorzelica Sylwia Jankowska 2007-03-16 11:46:17
Zarządzenie Nr 8/2007 w sprawie powołania kierownika kancelarii tajnej Sylwia Jankowska 2007-03-16 11:45:42
Zarzadzenie Nr 7/2007 w sprawie zarzadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Skalno-Pogorzelica Sylwia Jankowska 2007-03-16 11:45:17
Uchwała Nr VI/51/2007 w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Karnice do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Sylwia Jankowska 2007-03-16 11:44:16
Uchwała Nr VI/50/2007 w sprawie Przyjęcia planu pracy Rady Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2007-03-16 11:43:47
Uchwała Nr VI/50/2007 w sprawie Przyjęcia planu pracy Rady Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2007-03-16 11:43:30
Uchwała Nr VI/50/2007 w sprawie Przyjęcia planu pracy Rady Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2007-03-16 11:43:08
Uchwała Nr VI/49/2007 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2007-03-16 11:42:35
Uchwała Nr VI/48/2007 w sprawie zmian w Uchwale NR IV/33/2007 Rady Gminy Karnice z dnia 17 stycznia 2007 Sylwia Jankowska 2007-03-16 11:41:54
Uchwała Nr VI/47/2007 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 Sylwia Jankowska 2007-03-16 11:41:16
Uchwała Nr VI/46/2007 w sprawie zniesienia współwłasności oraz sprzedaży nieruchomości Sylwia Jankowska 2007-03-16 11:40:44
Uchwała NrVI/45/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Konarzewo gmina Karnice pn. "Skalno II" Sylwia Jankowska 2007-03-16 11:40:11
Uchwała Nr VI/44/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Konarzewo gmina Karnice pn."Skalno" Sylwia Jankowska 2007-03-16 11:39:00
Uchwała Nr VI/44/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Konarzewo gmina Karnice pn."Skalno" Sylwia Jankowska 2007-03-16 11:38:38
Uchwała Nr VI/43/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Lędzin gmina Karnice pn. ''Lędzin'' Sylwia Jankowska 2007-03-16 11:32:26
Uchwała Nr VI/42/2007 w sprawie w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Paprotnie Sylwia Jankowska 2007-03-16 11:32:09
Uchwała Nr VI/43/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Lędzin gmina Karnice pn. ''Lędzin'' Sylwia Jankowska 2007-03-16 11:31:56
Uchwała Nr VI/43/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Lędzin gmina Karnice pn. ''Lędzin'' Sylwia Jankowska 2007-03-16 11:31:37
Uchwała Nr VI/42/2007 w sprawie w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Paprotnie Sylwia Jankowska 2007-03-16 09:32:29
Sesja Nr VI Sylwia Jankowska 2007-03-16 09:32:15
Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice- Konarzewo Sylwia Jankowska 2007-03-15 13:47:44
Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice- Dreżewo Sylwia Jankowska 2007-03-15 13:46:53
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2007-03-15 13:46:09
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2007-03-15 12:56:59
Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2007-03-14 13:09:56
2007 rok Sylwia Jankowska 2007-03-14 13:09:25
Ogłoszenie o VI Sesji Rady Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2007-03-12 11:35:26
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Karnicach Sylwia Jankowska 2007-03-06 13:29:23
Zarządzenie Nr 6/2007 w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Karnicach Sylwia Jankowska 2007-03-06 13:28:23
Konkurs na wolne stanowisko Sylwia Jankowska 2007-03-06 13:27:32
. - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2007-03-06 13:27:18
Konkursy 2007 Sylwia Jankowska 2007-03-06 13:27:06
Wójt Gminy -Lech Andrzej Puzdrowski - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2007-03-06 13:25:05
Lech Puzdrowski-Wójt Gminy - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2007-03-06 13:23:56