herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przewodniczący Rady Gminy - Stanisław Wolski Sylwia Jankowska 2006-10-09 13:38:04
Wójt Gminy -Lech Andrzej Puzdrowski - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2006-10-09 13:36:07
Oświadczenia na koniec kadencji Sylwia Jankowska 2006-10-09 13:35:12
Skład Gminnej Komisji wyborczej Sylwia Jankowska 2006-10-09 11:35:07
Gminna Komisja Wyborcza Sylwia Jankowska 2006-10-09 11:34:56
Uchwała Nr XXXVI/254/2006 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego do WSA w Szczecinie Sylwia Jankowska 2006-10-02 12:20:49
Uchwała Nr XXXVI/253/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu prefinansowego Sylwia Jankowska 2006-10-02 12:19:47
Uchwała Nr XXXVI/252/2006 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok Sylwia Jankowska 2006-10-02 12:19:03
Uchwała Nr XXXVI/252/2006 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok Sylwia Jankowska 2006-10-02 12:18:14
Sesja Nr XXXVI Sylwia Jankowska 2006-10-02 12:17:59
Sesja Nr XXXV Sylwia Jankowska 2006-10-02 12:17:47
Obwieszczenie o podziale na okręgi wyborcze i liczbie wybieranych Radnych Sylwia Jankowska 2006-09-20 15:53:12
Obwieszczenie o podziale na okręgi wyborcze i liczbie wybieranych Radnych Sylwia Jankowska 2006-09-20 15:50:33
Wybory samorządowe Sylwia Jankowska 2006-09-20 15:50:22
Obwieszczenie rozbudowa PTK CENTERTEL Kusin Sylwia Jankowska 2006-09-20 10:09:14
Ogłoszenie o XXXVI Sesji Rady Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-09-12 13:14:03
Stworzenie centrum rekreacyjno-kulturalnego w Konarzewie Sylwia Jankowska 2006-09-01 11:19:48
Odnowa z adaptacją świetlicy środowiskowej w Cerkwicy Sylwia Jankowska 2006-09-01 11:18:38
Budowa centrum rekreacyjno - kulturalnego (świetlica) w Niczonowie Sylwia Jankowska 2006-08-31 16:28:45
Remont nawierzchni chodników na terenie Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-08-30 10:22:56
Wójt Gminy - Lech Andrzej Puzdrowski Sylwia Jankowska 2006-08-24 09:20:49
Przewodniczący Rady Gminy - Stanisław Wolski Sylwia Jankowska 2006-08-24 09:19:32
Wójt Gminy - Lech Andrzej Puzdrowski Sylwia Jankowska 2006-08-24 09:18:40
Zarządzenie Nr 21/2006 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Sylwia Jankowska 2006-08-22 14:29:17
Zarządzenie Nr 20/2006 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Sylwia Jankowska 2006-08-22 14:28:57
Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 60.000 EURO na kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgorzyn Sylwia Jankowska 2006-08-10 12:28:08
Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO na dostawę gorących posiłków dla dzieci w miejscowościach Karnice, Cerkwica Sylwia Jankowska 2006-08-10 12:12:05
Zarządzenie Nr 19/2006 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Sylwia Jankowska 2006-08-10 11:39:40
Zarządzenie Nr 18/2006 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Sylwia Jankowska 2006-08-10 11:39:16
Zarządzenie Nr 17/2006 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2006 Sylwia Jankowska 2006-08-10 11:38:55
Zarządzenie Nr 16/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w Komisji Egzaminacyjnej na stopien nauczyciela mianowanego Sylwia Jankowska 2006-08-10 11:38:30
Zarządzenie Nr 15/2006 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2006 Sylwia Jankowska 2006-08-10 11:37:39
Zarządzenie Nr 14/2006 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2006 Sylwia Jankowska 2006-08-10 11:37:10
Zarządzenie Nr 13/2006 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopien nauczyciela mianowanego Sylwia Jankowska 2006-08-10 11:36:20
Uchwała Nr XXXV/251/2006 w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Karnicach Sylwia Jankowska 2006-08-10 08:48:31
Uchwała Nr XXXV/250/2006 w sprawie odmowy ustalenia taryf za zużycie wody i odprowadzanie ścieków Sylwia Jankowska 2006-08-10 08:47:58
Sesja Nr XXXV Sylwia Jankowska 2006-08-10 08:47:44
Uchwała Nr XXXIV/243/2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci wodociągowej Niedysz - Zapole, kontynuacji budowy sieci kanalizacji w miejscowości Węgorzyn i kontynuacji uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ulicy Miodowej w Karnicach - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2006-08-02 09:42:33
Uchwała Nr XXXIV/243/2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci wodociągowej Niedysz - Zapole, kontynuacji budowy sieci kanalizacji w miejscowości Węgorzyn i kontynuacji uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ulicy Miodowej w Karnicach - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2006-08-02 09:42:15
Uchwała Nr XXXIV/243/2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci wodociągowej Niedysz-Zapole, kontynuacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgorzyn i kontynuacji uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ulicy Miodowej w Karnicach. Sylwia Jankowska 2006-07-26 08:56:34