herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogloszenie w sprawie uzyskania zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2006-04-19 11:08:46
Zawiadomienie - gazociąg Karnice Sylwia Jankowska 2006-03-27 15:22:57
Obwieszczenie -gazociąg Karnice Sylwia Jankowska 2006-03-27 15:21:53
2006 rok Sylwia Jankowska 2006-03-27 15:21:39
Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2006-03-15 16:02:19
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2006-03-15 16:01:51
Informacje o sprawie: dofinansowanie kosztow kształcenia młodocianego pracownika - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2006-03-15 16:01:22
Pliki do pobrania Sylwia Jankowska 2006-03-15 16:00:46
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Skrobotowie Sylwia Jankowska 2006-03-10 11:01:40
Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Skrobotowie - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2006-03-09 15:43:48
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci gruntowych w Karnicach Sylwia Jankowska 2006-03-09 15:43:03
Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Karnicach Sylwia Jankowska 2006-03-02 08:48:41
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Cerkwicy Sylwia Jankowska 2006-03-02 08:47:55
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Karnicach - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2006-03-02 08:46:17
Zarządzenie Nr 2/2006 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Sylwia Jankowska 2006-02-03 15:24:45
Zarządzenie Nr 1/2006 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Sylwia Jankowska 2006-02-03 15:23:52
rok 2006 Sylwia Jankowska 2006-02-03 15:23:19
Opłata miejscowa Sylwia Jankowska 2006-01-17 14:27:44
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:43:30
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:42:53
Uchwała Nr XXXI/231/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu na prefinansowanie wydatków związanych z obsługą projektu- nr 61412-UM5600024/05 - Budowa centrum rekreacyjno - kulturalnego w Ciećmierzu Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:42:18
Uchwała Nr XXXI/230/2006 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w Cerkwicy Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:41:46
Uchwała Nr XXXI/229/2006 w sprawie sprzedaży nieruchomości Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:41:03
Uchwała Nr XXXI/228/2006 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:40:21
Uchwała nr XXXI/227/2006 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:39:30
Uchwała Nr XXXI/226/2006 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:38:46
Uchwała Nr XXXI/225/2006 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:38:15
Uchwała Nr XXXI/224/2006 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:37:30
Sesja Nr XXXII Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:36:53
Sesja Nr XXXI Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:36:48
Uchwały 2006 r. Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:35:50
Uchwała nr XXXI/227/2006 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:32:57
Uchwała Nr XXXI/226/2006 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:30:19
Uchwała Nr XXXI/225/2006 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:29:34
Uchwała Nr XXXI/224/2006 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:28:12
Sesja Nr XXXI - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:27:52
Uchwała Nr XXIX/220/2005 w sprawie zasad wyłapywania i postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na obszarze Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:27:31
Uchwała Nr XXIX/219/2005 w sprawiewspółfinansowania prygotowania wstępnego studium wykonalności przedsięwzięcia Związku Międzygminnego Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:26:45
Opłata miejscowa - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:06:02
Opłata targowa Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:05:05