herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXI/226/2006 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:38:46
Uchwała Nr XXXI/225/2006 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:38:15
Uchwała Nr XXXI/224/2006 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:37:30
Sesja Nr XXXII Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:36:53
Sesja Nr XXXI Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:36:48
Uchwały 2006 r. Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:35:50
Uchwała nr XXXI/227/2006 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:32:57
Uchwała Nr XXXI/226/2006 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:30:19
Uchwała Nr XXXI/225/2006 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:29:34
Uchwała Nr XXXI/224/2006 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:28:12
Sesja Nr XXXI - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:27:52
Uchwała Nr XXIX/220/2005 w sprawie zasad wyłapywania i postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na obszarze Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:27:31
Uchwała Nr XXIX/219/2005 w sprawiewspółfinansowania prygotowania wstępnego studium wykonalności przedsięwzięcia Związku Międzygminnego Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:26:45
Opłata miejscowa - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:06:02
Opłata targowa Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:05:05
2006 rok Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:04:35
podatek rolny Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:03:30
podatek od posiadania psów Sylwia Jankowska 2006-01-17 12:01:15
podatek od środków transportowych Sylwia Jankowska 2006-01-17 11:59:21
Podatek od nieruchomości Sylwia Jankowska 2006-01-17 11:58:29
2006 rok Sylwia Jankowska 2006-01-17 11:54:49
Budżet Gminy na 2006 rok Sylwia Jankowska 2006-01-17 11:52:49
Budżet Gminy na 2006 rok Sylwia Jankowska 2006-01-17 11:52:18
Zarządzenie Nr 33/2005 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Sylwia Jankowska 2006-01-17 11:50:55
Zarządzenie Nr 32/2005 w sprawie zmiany w budzecie Gminy w 2005 roku Sylwia Jankowska 2006-01-17 11:50:32
Zarządzenie Nr 28/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2005 roku Sylwia Jankowska 2006-01-17 11:50:10
Zarządzenie Nr 31/2005 w sprawie zmiany w budzecie Gminy w 2005 roku Sylwia Jankowska 2006-01-17 11:49:46
Zarządzenie Nr 30/2005 w sprawie zmiany w budżecie Gminy w 2005 roku Sylwia Jankowska 2006-01-17 11:49:19
Zarządzenie Nr 29/2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2005 roku Sylwia Jankowska 2006-01-17 11:48:54
Zarządzenie Nr 27/2005 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów w gminie Karnice Sylwia Jankowska 2006-01-17 11:48:13
Zarządzenie Nr 26/2005 w sprawie stawek czynszowych za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych na 2006 rok Sylwia Jankowska 2006-01-17 11:47:16
Uchwała Nr XXX/223/2005 w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Karnice na 2006 rok Sylwia Jankowska 2006-01-16 16:41:22
Uchwała Nr XXX/222/2005 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok Sylwia Jankowska 2006-01-16 16:39:50
Uchwała Nr XXX/221/2005 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok Sylwia Jankowska 2006-01-16 16:39:24
Sesja Nr XXX Sylwia Jankowska 2006-01-16 16:39:08
Przetarg nieograniczony na budowę swietlicy w Ciećmierzu Sylwia Jankowska 2006-01-13 09:50:58
Przerwa w dostawie energii elektrycznej Sylwia Jankowska 2006-01-11 15:41:13
Ogłoszenie o XXXI Sesji Rady Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-01-09 10:35:17
Przetarg nieograniczony na budowę świetlicy w Ciećmierzu - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2006-01-09 10:11:42
2006 rok Sylwia Jankowska 2006-01-09 10:11:06