herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Konkurs na wolne stanowisko Sylwia Jankowska 2007-03-06 13:27:32
. - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2007-03-06 13:27:18
Konkursy 2007 Sylwia Jankowska 2007-03-06 13:27:06
Wójt Gminy -Lech Andrzej Puzdrowski - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2007-03-06 13:25:05
Lech Puzdrowski-Wójt Gminy - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2007-03-06 13:23:56
Stanisław Wolski-Przewodniczacy Rady Sylwia Jankowska 2007-03-06 13:21:11
Lech Puzdrowski-Wójt Gminy Sylwia Jankowska 2007-03-06 13:18:35
Władze samorządowe Sylwia Jankowska 2007-03-06 13:18:03
Zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady sołeckiej w Sołectwie Ninikowo   2007-03-02 12:46:55
Lech Puzdrowski-Wójt Gminy - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2007-03-01 16:11:29
Stanisław Wolski-Przewodniczacy Rady Sylwia Jankowska 2007-03-01 16:10:48
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Czaplinie Wielkim Sylwia Jankowska 2007-02-26 14:24:52
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Czaplinie Wielkim Sylwia Jankowska 2007-02-26 14:24:19
Jednostki organizacyjne - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2007-02-15 14:47:07
Jednostki Organizacyjne - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2007-02-15 14:46:19
Zarządzenie Nr 4/2007 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnego Klubu Kultury w Karnicach Sylwia Jankowska 2007-02-14 15:26:33
Zarządzenie Nr 3/2007 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Karnicach Sylwia Jankowska 2007-02-14 15:25:07
Zarządzenie Nr 2/2007 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Sylwia Jankowska 2007-02-14 15:24:35
Zarządzenie Nr 2/2007 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Sylwia Jankowska 2007-02-14 15:24:20
Zarządzenie Nr 1/2007 w sprawie wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych Sylwia Jankowska 2007-02-14 15:24:09
Zarządzenie Nr 2/2007 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Sylwia Jankowska 2007-02-14 15:23:46
Zarządzenie Nr 1/2007 w sprawie wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych Sylwia Jankowska 2007-02-14 15:23:21
Zarządzenie Nr 1/2007 w sprawie wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych Sylwia Jankowska 2007-02-14 15:23:10
rok 2007 Sylwia Jankowska 2007-02-14 15:22:53
Uchwała Nr V/41/2007 w sprawie zmian do uchwały w sprawie Retgulaminu wynagradzania nauczycieli Sylwia Jankowska 2007-02-14 15:22:27
Uchwała Nr V/40/2007 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice Sylwia Jankowska 2007-02-14 15:21:57
Sesja Nr V Sylwia Jankowska 2007-02-14 15:21:34
Dane teleadresowe - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2007-02-14 15:18:12
Dane teleadresowe - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2007-02-14 15:18:02
Uchwała Nr IV/33/2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na 2007 rok - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2007-02-02 12:25:14
Uchwała Nr IV/39/2007 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Paprotnie Sylwia Jankowska 2007-02-02 12:24:49
Uchwała Nr IV/38/2007 w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu komisariatu Policji w Rewalu Sylwia Jankowska 2007-02-02 12:24:15
Uchwała Nr IV/37/2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości Sylwia Jankowska 2007-02-02 12:23:51
Uchwała Nr IV/36/2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości Sylwia Jankowska 2007-02-02 12:23:30
Uchwała Nr IV/35/2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości Sylwia Jankowska 2007-02-02 12:22:59
Uchwała Nr IV/35/2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości Sylwia Jankowska 2007-02-02 12:22:45
Uchwała Nr IV/34/2007 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Sylwia Jankowska 2007-02-02 12:22:22
Uchwała Nr IV/33/2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na 2007 rok - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2007-02-02 12:21:47
Uchwała Nr IV/33/2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na 2007 rok - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2007-02-02 12:21:02
Sesja Nr IV Sylwia Jankowska 2007-02-02 12:20:42